ติดต่อเรา
 • ที่อยู่:
  บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - สำนักงานใหญ่
  89/170 อาคารนิโปร ถนน วิาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  Phone : +66 2551 2000 Fax : +66 2551 2006
  Email : sales@niprosales.com

  Nipro Sales (Thailand) Co.,Ltd. - Vietnam Representative Office

  06 Phung Khac Khoan street, Da Kao ward District 1st, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Phone : +84.908.260.405 Fax : +66 2551 2006
  Email : nhuy@niprosales.com

  Nipro Sales (Thailand) Co.,Ltd. - Myanmar Representative Office

  No. E 302, Manawhary Housing, Baho Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar
  Phone : +66 2551 2000 Fax : +66 2551 2006
  Email : win@niporsales.com
สอบถาม

© 2017. «Copyright 2017. NIPRO SALE (Thailand). All right reserved.